สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

                 
                  

      Xperts Thailand คือใคร ??                                                                                                      

      เราคือ บริษัทบริหารจัดการพลังงาน ที่คำนึงถึงการใช้พลังงาน
      ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อลดต้นทุนสำหรับผู้ประกอบการทุกประเภททั้งในภาครัฐและเอกชน
      รวมถึงประชาชนทั่วไป เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการ
      ในด้านการอนุรักษ์พลังงานควบคู่ไปกับการใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุด
      รวมถึงการแชร์ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
                                                                                                                                                

       Xperts Thailand พร้อมอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม
      การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาต
      ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งเรายังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำ
      แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทของท่านอย่างสูงสุด เราเชื่อมั่นในคุณภาพ
      และบริการที่เราจะนำไปสู่พวกท่าน รวมถึงการเสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิตเพื่อชีวิต
      ที่มีสุขภาพดีและเพื่อสิ่งแวดล้อม

      Xperts Thailand เราทำอะไร ??
 
       เราได้พัฒนานวัตกรรม xperts saver system ซึ่งเป็นสุดยอดเทคโนโลยี ในการประหยัดพลังงาน
       จากควอนตัมส์ฟิสิกส์ เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์
       เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อความเสถียรให้กระแสไฟฟ้า ช่วยลดกระแสไฟฟ้าที่สูญเสีย (Wasted Energy)
       และช่วยลด Harmonics ในกระแสไฟฟ้า ทำให้สามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ได้รับจากต้นทางมาใช้ให้ได้
       เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงสามารถช่วยลดต้นทุน ค่าพลังงานไฟฟ้าในสถานประกอบการ ได้ถึง 10 % -20%

      Our Vision / มุมมองและวิสัยทัศน์ของเรา                                                                                                                               

 
       เรามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการตลาดยุคใหม่
       เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการ
ของผู้ประกอบการ ครอบคลุม
       และเข้าถึงผู้ประกอบการในทุกระดับชั้น เพื่อให้ได้รับความคุ้มค่า ประหยัด  
      ทั้งยังเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย พร้อมเดินหน้าเพื่อพัฒนาเติบโตทางด้านนวัตกรรมต่อไป

      Our Mission / ภารกิจของเรา

       มาตรฐานความเป็นเลิศระดับสากล และการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ
       ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน อย่างผู้มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ รวมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
       ในการให้คำปรึกษาที่ดีทำให้ Xeperts Thailand เป็นที่ไว้วางใจของผู้ประกอบการทั้งเอกชน
       และองค์กรชั้นนำหลายแห่งในประเทศ

       Xperts Thailand ได้กำหนดคุณค่าในการดำเนินกิจการของบริษัทสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้
       ความน่าเชื่อถือ (Credibility): การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการให้คำปรึกษา
        เรื่องพลังงานและนวัตกรรมของเรา
        ความสมบูรณ์ (Integrity): เราจะให้คำแนะนำและผลประโยชน์ต่อองค์กรของท่านอย่างคุ้มค่าที่สุด
        ความร่วมมือร่วมใจกัน (Synergy): มุ่งเน้นถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประเทศของเรา
        นวัตกรรม (Innovation): เราจะสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมของเรา ให้มีประสิทธิภาพที่สุด 
        เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในอนาคต

view