สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ

ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ


ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ


งานบริการการศึกษา   ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาระน่ารู้ในการใช้ชีวิตประจำวัน ในเรื่อง  “ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ” วันที่ 21 พฤศจิกายน  2555  โดย  นางนันทวรรณ  ผ่องมณี   ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 

นางนันทวรรณ  ผ่องมณี   มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ” เพื่อจะได้รับรู้ถึงการใช้โทรศัทพ์มือถืออย่างถูกวิธี และรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ

การแผ่รังสี ของตัวโทรศัพท์มือถือ

         การแผ่รังสีของตัวโทรศัพท์และรังสีที่ได้รับจากการใช้โทรศัพท์มือถือ คือ รังสีไมโครเวฟ หากได้รับปริมาณรังสีมากๆ  จากการคุยโทรศัพท์เคลื่อนที่นานๆ ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น มีอาการปวดหูปวดศีรษะ  ตาพร่ามัวมึนงง   ขาดสมาธิ  และเกิดความเครียดนอนไม่หลับ   อาจทำให้เกิดโรคความจำเสื่อม ผิวหนังเหี่ยวย่น  นอกจากนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้เกิดการรั่วของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะสะสมในระบบหมุนเวียนโลหิต ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เยื่อหุ้มสมองเสื่อม และเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งสมอง  สำหรับในผู้ชายไม่ควรพกมือถือที่เอว เสี่ยงรับผลกระทบต่อไขกระดูก และอัณฑะ

ข้อแนะนำ

 1. ควรใช้โทรศัพท์แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 15 นาทีต่อ 1 ครั้ง
 2. ควรใช้อุปกรณ์หูฟังทุกครั้งที่ใช้  เพื่อให้โทรศัพท์อยู่ห่างจากสมองจะทำให้ได้รับคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าน้อยลง  
 3. ขณะที่มีสายเรียกเข้า  ควรกดรับสายให้ห่างจากตัวแล้วเว้นระยะก่อนนำโทรศัพท์มาแนบหู 
  เพราะขณะที่มีสายเรียกเข้าจะมีคลื่นแม่เหล็กจากโทรศัพท์ ซึ่งเป็นพลังแรงมากที่สุด
 4. อย่าติดหรือแขวนโทรศัพท์ติดตัวไว้ตลอดเวลา  เพราะคลื่นรังสีจะแผ่มาถูกอวัยวะที่สำคัญ 
  โดยเฉพาะกระดูกซึ่งมีไขกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดต่างๆ เช่น กระดูกเชิงกราน และกระดูกที่หน้าอก อาจทำให้มีผลกระทบต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวได้
 5. หลีกเลี่ยงการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ เพราะคลื่นแม่เล็กไฟฟ้าจะผ่านกะโหลกศีรษะ
  ของเด็กเข้าสู่เยื่อสมองได้ลึกกว่าของผู้ใหญ่   
 6. หลีกเลี่ยงการใช้ในขณะขับรถ   เพราะทำให้ขาดสมาธิ จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 7. หลีกเลี่ยงการใช้ในขณะเติมน้ำมันรถยนต์   เพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้

อันตรายจากแบตเตอรี่โทรศัพท์

         แบตเตอรี่หรือไส้แบตเตอรี่ที่เสื่อมคุณภาพแล้ว  จัดเป็นขยะอันตรายที่ก่อให้เกิดโทษกับสุขภาพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขั้วลบของถ่านชนิดนี้เป็น "แคดเมียม ไฮดรอกไซด์" เมื่อบรรจุไฟแล้วจะกลายสภาพเป็นแคดเมียม" ซึ่งมีทั้ง สารตะกั่ว ลิเธียม ทองแดง นิเกิล ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบส่วนกลาง ทำให้ระบบหายใจผิดปกติ ไตอักเสบ ไตวาย  เกิดอาการหอบหืด หลอดลมอักเสบ  ข้อเสื่อม ถุงลมโป่งพอง และทำให้เกิดมะเร็งในอวัยวะได้หลายชนิด  เพราะฉะนั้นเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพแล้วไม่ควรเก็บไว้ควรนำไปทิ้ง  หรือถ้าจะทำลายก็โดยวิธีการฝั่งดิน

ที่มา : http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/degree_bns/km_mobile.html
รูป : จาก google

view