สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รังสีโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสุขภาพ

รังสีโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสุขภาพ

รังสีโทรศัพท์เคลื่อนที่กับสุขภาพ

ผลกระทบของรังสีโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อสุขภาพมนุษย์นั้นยังเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจและการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทั่วโลก (เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 มีตัวเลขผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 4.3 พันล้านคน โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ส่วนระบบดิจิตอลไร้สายอื่น ๆ อย่างเช่น เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล สร้างรังสีแบบที่คล้ายกันองค์การอนามัยโลกออกรายงานเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดรังสีโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่า "อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์" รายงานดังกล่าวออกมาหลังจากทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทบทวนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ การศึกษาวิจัยหนึ่งเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในอดีตที่ถูกอ้างอิงในรายงานนั้นได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บ่อยครั้งที่สุดจะมีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมองเพิ่มขึ้นถึง 40% (เฉลี่ยที่ได้รับรายงานอยู่ที่ 30 นาทีต่อวัน ติดต่อกันนานกว่า 10 ปีการสรุปดังกล่าวตรงกันข้ามกับท่าทีก่อนหน้าที่ไม่คาดว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่จะทำให้เกิดมะเร็งหรือสถานีฐาน และการทบทวนดังกล่าวไม่พบหลักฐานชัดเจนในผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ และหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับเนื้องอกในสมองและเนื้องอกประสาทหูในสมองนั้นได้รับการประเมินว่าอยู่ในระดับ "จำกัด" เช่นเดียวกับหลักฐานเกี่ยวกับมะเร็งประเภทอื่น ซึ่งได้รับการพิจารณาว่า "ไม่เพียงพอ"

view